грохот

 • 31грохот валковий — грохот валковый roller grizzly Walzenrost грохот, просіювальна поверхня якого утворена системою паралельних обертових валків постійного або змінного перерізу. На валках змонтовані ряди паралельних круглих, ексцентричних або фасонних дисків для… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 32грохот вібраційний — грохот вибрационный vibrating screen, vibroshaker, vibrocribble, racking screen *Schwingsieb, Vibrationssieb машина з вібрац. приводом, призначена для сортування (грохочення) сипких матеріалів, їх знешламлення та зневоднення. Г.в. найбільш… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 33грохот для вилучення шламу — грохот для удаления шлама desliming screen Entschlammungssieb грохот для виділення зернистого матеріалу з оборотної води вуглезбагачувальної фабрики після попередньої концентрації твердого із застосуванням або без застосування бризкал …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 34грохот-дробарка — грохот дробилка screen breaker, screen crusher Brecher Sieb барабанний грохот з пристроями всередині барабана для перекидання та розбивання крупних грудок матеріалу з проходженням більш дрібних частинок через отвори циліндричної решітки і… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 35грохот зі складним рухом — грохот со сложным движением combined motion screen Kurbelsiebmaschine грохот, просіювальна поверхня якого бере участь одночасно у декількох видах руху, що виникають в різних площинах …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 36грохот інерційний — грохот инерционный unbalanced throw screen Tragheitssieb, Wuchtschwingsieb – грохот вібраційний, у якому збудження коливань здійснюється дебалансним віброзбудником (вібратором). Переважна більшість віброгрохотів, які випускаються в світі, є… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 37грохот пружно-деформівний — грохот упруго деформируемый elastisch deformation Sieb грохот з динамічним або кінематичним збуджувачем. Поздовжні відносні коливання короба та рами викликають циклічне розтягування та послаблення окремих ділянок еластичного сита, що чергуються… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 38грохот резонансний — грохот резонансный re’sonance screen Resonanzschwingsieb грохот, складений з декількох пружно з’єднаних елементів (мас), підібраних так, що частоти вільних коливань елементів на пружних зв’язках близькі до частоти збурюючої сили, яка ґенерується… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 39грохот струнний — грохот струнный string screen Harfensieb грохот з нерухомим коробом і просіювальною поверхнею у вигляді системи паралельних струн та пристроєм для очищення щілин між струнами. Призначена для сухого відсіву дрібних класів (0 6 або 0 13 мм) від… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 40грохот хитний — грохот качающийся shaker screen, shaking screen *Siebmaschine, unterkritisch schwingende Siebmaschine, Schwingsieb рухомий грохот, в якому короб з плоскою просіюючою поверхнею, встановлений на гнучких підвісках або пружних опорах, приводиться в… …

  Гірничий енциклопедичний словник